ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

เปลี่ยนอาชีพ Acolyte


  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 1 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Kapi

Kapi

    Advanced Member

  • Administrators
  • 189 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 July 2013 - 01:41 PM

ผู้บำเพ็ญตนและอุทิศตนเพื่อพระเจ้า พวกเขาเหล่านี้จะช่วยเหลือมิตรสหายยามที่ตกอยู่ในสถานะการณ์ยากลำบาก ทักษะต่างๆ ของพวกเขาเอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนผู้อื่นมากกว่าที่จะเข้าปะทะกับศัตรูด้วยตนเอง
 
การเดินทาง
เดินทางสู่เมือง Prontera จากนั้นให้เดินไปทางขวาบนของเมืองจะเจอโบสถ์อยู่หลังหนึ่ง พิกัด (234, 314) ให้เดินเข้าไปในโบสถ์
หลังจากเข้าไปในโบสถ์แล้วทางขวามือจะเจอประตูแรก ให้เดินเข้าไป...
 
ลงทะเบียน
ด้านในสุดของห้องจะพบกับหลวงพ่อ Cleric ให้คุยกับท่าน บอกท่านว่า "หลวงพ่อข้าต้องการเป็น Acolyte"
หลวงพ่อจะบอกให้เราไปแสวงบุญซึ่งต้องไปหาบาทหลวงคนนึง แต่จะสุ่มให้เราไปแค่ 1 ใน 3 คนนี้ ได้แก่ 1. บาทหลวง Yosuke2. บาทหลวง Rubalkabara3. บาทหลวง Mathilda
 
เดินทางไปแสวงบุญ
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Yosuke ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูซ้ายของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางซ้ายอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild00
• เดินไปยังพิกัด (208, 218) จะพบกับบาทหลวง Yosuke
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Rubalkabara ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูขวาของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางขวาอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild03
• เดินไปยังพิกัด (365, 255) จะพบกับบาทหลวง Rubalkabara
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Mathilda ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินทางดังต่อไปนี้
• ใช้บริการ Teleport จาก Kafra ที่ใดก็ได้ในเมือง Prontera เพื่อไปสู่เมือง Morroc
• เดินออกทางประตูบนของเมือง Morroc เพื่อเข้าสู่แผนที่ moc_fild07
• เดินไปยังพิกัด (41, 355) จะพบกับบาทหลวง Mathilda
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง
 
เปลี่ยนอาชีพ Acolyte
หลังจากกลับมาจากการแสวงบุญให้คุยกับหลวงพ่ออีกครั้ง หลวงพ่อจะเปลี่ยนให้เราเป็น Acolyte"เจ้าของอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเอาใจใส่พวกเราตลอดมา เมื่อเจ้าเผชิญปัญหาจงเชื่อในพระองค์"


#2 Kapi

Kapi

    Advanced Member

  • Administrators
  • 189 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 July 2013 - 02:27 PM

Acolyte Job Bonuses Table
 
Level STR AGI VIT INT DEX LUK
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 1
6 0 0 1 0 0 1
7 0 0 1 0 0 1
8 0 0 1 0 0 1
9 0 0 1 0 0 1
10 0 0 1 1 0 1
11 0 0 1 1 0 1
12 0 0 1 1 0 1
13 0 0 1 1 0 1
14 0 0 1 1 1 1
15 0 0 1 1 1 1
16 0 0 1 1 1 1
17 0 0 1 1 1 1
18 0 0 1 1 1 2
19 0 0 1 1 1 2
20 0 0 1 1 1 2
21 0 0 1 1 1 2
22 0 1 1 1 1 2
23 0 1 1 1 1 2
24 0 1 1 1 1 2
25 0 1 1 1 1 2
26 1 1 1 1 1 2
27 1 1 1 1 1 2
28 1 1 1 1 1 2
29 1 1 1 1 1 2
30 1 1 2 1 1 2
31 1 1 2 1 1 2
32 1 1 2 1 1 2
33 1 1 2 2 1 2
34 1 1 2 2 1 2
35 1 1 2 2 1 2
36 1 1 2 2 2 2
37 1 1 2 2 2 2
38 1 1 2 2 2 3
39 1 1 2 2 2 3
40 1 2 2 2 2 3
41 1 2 2 2 2 3
42 2 2 2 2 2 3
43 2 2 2 2 2 3
44 2 2 3 2 2 3
45 2 2 3 2 2 3
46 2 2 3 3 2 3
47 2 2 3 3 3 3
48 2 2 3 3 3 3
49 3 2 3 3 3 3
50 3 2 3 3 3 4

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว